TOPhygiene

Desin­fiointi­ratkaisuja elin­tar­vike­teol­lisuuden käyttöön koko Suomeen

Lue lisää »

TOPhygiene tarjoaa tuo­tannon­aikaisia desin­fiointi­ratkaisuja koko Suomen alueelle

Alan TOP teknologiat käyttöönne

Tuomme alan huippu teknologiat ja sovellukset teidän käyttöönne luotettavalla ammattitaidolla, jolla luomme yhdessä ratkaisut parempaan hygienialaatuun.

Ionisaatio parantaa tehokkaasti ilmanhygienianlaatua. Laite tuhoaa muun muassa mikrobit, hajut, sekä VOC- yhdisteet.

UVC-valaisimet ovat mitä parhain tapa huolehtia tuo­tanto­vaiheiden hygieniasta esi­merkiksi pak­kaus­vaiheessa. 

NAOTM on talou­dellinen tie kemikaali­vapaaseen puh­distukseen ja kemikaali­kuorman vähen­tämiseen. Saat kemi­kaali­jäämä­töntä puhtautta, sekä säästät työ­vaiheita helpolla ja turval­lisella menetel­mällä.

Kätevien Dycem-hygienia­mattojen avulla bakteerit jäävät tuotanto­alueiden ulko­puolelle.

Desinfiointi­ratkaisuja tuot­tavuuden ja tuotanto­hygienian paran­tamiseksi

Yrityksellämme on 20 vuoden vankka kokemus desinfiointi­ratkaisujen löytämisestä UVC-valon, otsonin ja ionisaation avulla. Tarjoamme paikan päällä tuotettua tuotannonaikaista desinfiointia ennen kaikkea elintarviketeollisuuden yrityksille.

Ota yhteyttä »

Luota tuo­tannon­aikai­sissa desin­fioin­neissa alan ammatti­laiseen!

Aidosti hygi­eeninen ympäristö

Yhdistä perinteiset pesu- ja hygienia­palvelut meidän tehokkaisiin desin­fiointi­ratkai­suihimme ja nosta yrityksesi hygienia uudelle tasolle. Elin­tarvike­teolli­suudessa todel­lisella hygienialla on erityisen suuri merkitys.

TOP equipment – TOP solutions

Me tarjoamme asiakkail­lemme vain huippu­luokan teknologiaa ja ratkaisuja. Esimerkiksi ioni­saattorit, UVC-valaisimet ja otsonivesi voivat saada aikaan tuloksia, joihin ei perinteisin siivous- ja desin­fiointi­metodein ylletä.

Paranna tuotanto­hygieniaa – nosta tuotta­vuutta

Tuotantohygienia on suorassa yhteydessä asiakas­tyytyväi­syyteen ja tuotta­vuuteen, joten korkean hygienia­tason merkitystä yrityk­sellesi ei kannata ylen­katsoa. Nostamme tuotteidesi mikro­biologista laatua.

Elintarvike­teollisuus­alan tuotanto edellyt­tää korkeaa hygienia­tasoa

Nosta tuotteidesi laatua ja tilaa meiltä korkea­tasoiset desinfiointi­palvelut koko Suomeen!

Pyydä meiltä tarjous tai kysy lisää sähkö­postitse, puhelimitse tai yhteyden­otto­lomakkeella.