TopHygiene

Desin­fiointi­ratkaisuja elin­tar­vike­teol­lisuuden käyttöön koko Suomeen

Lue lisää »

TopHygiene tarjoaa tuo­tannon­aikaisia desin­fiointi­ratkaisuja koko Suomen alueelle.

TopHygiene Oy:n menetelmät ovat tarkoitettu edesauttamaan kontaminaatioiden hallintaa erityisesti hyvän hygienian- tai korkean hygienian alueilla.

Hygieniaratkaisumme ovat luonnollisiin menetelmiin perustuvia jatkuvia ilman, pintojen ja nesteen desinfiointimenetelmiä. Ratkaisumme perustuvat kokonaisvaltaiseen hygieniahallintaan koko prosessissa. Vaihtoehtoisesti tarjoamme ratkaisuja vain hygienian kriittisimmissä pisteissä.

Palvelemme yhteistyössä kunkin alan johtavien teknologiaosaajien kanssa. Tuhoamme tehokkaasti haitallisia mikrobeja tai estämme niiden pääsyn ei toivotuille hygienia-alueille menetelmiämme hyödyntäen, yhdistettynä tai erikseen.

Alan TOP teknologiat käyttöönne

Tuomme alan kehittyneimmät teknologiat ja sovellukset teidän käyttöönne luotettavalla ammattitaidolla. Saavutetaan yhdessä hygienian seuraava tasonne!

 

Tehokkaat Dycemin hygieniamatot pysäyttävät bakteerien liikkumisen tiloissanne pyörien ja jalkapohjien mukana.

Ionisaattorimme tarjoavat ratkaisun ilman desinfiointiin. Laite tuhoaa muun muassa mikrobit, hajut, sekä VOC- yhdisteet.

UVC-valaisimet ovat mitä parhain tapa huolehtia tuo­tanto­vaiheiden hygieniasta esi­merkiksi pak­kaus­vaiheessa. 

Nano-Otsonivesi on talou­dellinen tie kemikaali­vapaaseen puh­distukseen ja kemikaali­kuorman vähen­tämiseen. 

Desinfiointi­ratkaisuja tuot­tavuuden ja tuotanto­hygienian paran­tamiseksi

Yrityksellämme on vankka kokemus elintarviketeollisuudesta. Tästä syystä tarjoamme tuotannonaikaiset desinfiontiratkaisut ovat valittu ennen kaikkea elintarviketeollisuuden yrityksiä ajatellen. 

Ota yhteyttä »

Luota tuo­tannon­aikai­sissa desin­fioin­neissa alan ammatti­laiseen!

Aidosti hygi­eeninen ympäristö

Yhdistä perinteiset pesu- ja hygienia­palvelut meidän tehokkaisiin desin­fiointi­ratkai­suihimme ja nosta yrityksesi hygienia uudelle tasolle. Elin­tarvike­teolli­suudessa todel­lisella hygienialla on erityisen suuri merkitys.

​​​​​​​

TOP equipment – TOP solutions

Me tarjoamme asiakkail­lemme vain huippu­luokan teknologiaa ja ratkaisuja. Esimerkiksi ioni­saattorit, UVC-valaisimet ja otsonivesi voivat saada aikaan tuloksia, joihin ei perinteisin siivous- ja desin­fiointi­metodein ylletä.

Paranna tuotanto­hygieniaa – nosta tuotta­vuutta

Tuotantohygienia on suorassa yhteydessä asiakas­tyytyväi­syyteen ja tuotta­vuuteen, joten korkean hygienia­tason merkitystä yrityk­sellesi ei kannata ylen­katsoa. Nostamme tuotteidesi mikro­biologista laatua.

Elintarvike­teollisuus­alan tuotanto edellyt­tää korkeaa hygienia­tasoa

Nosta tuotteidesi laatua ja tilaa meiltä korkea­tasoiset desinfiointi­palvelut koko Suomeen!

Pyydä meiltä tarjous tai kysy lisää sähkö­postitse, puhelimitse tai yhteyden­otto­lomakkeella.